Fjernvarme 2023

 

 

Fjernvarme 2023

 På en ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2022 blev det besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med at få etableret fjernvarme i foreningen i stedet for gasfyr, som vi havde haft som varmeforsyning siden andelsboligforeningens start.

I Efteråret blev der indgået aftale med Trefor om etablering af fjernvarme og med Søeberg om installering og nedtagning af de gamle gasfyr. Her er traceen for fjernvarmeledningen på vort område: Billede 6

Den 23.01.23 startede nedgravningen af fjernvarmeledningerne.

Billeder fra nedlægningen af fjernvarmen

            

 

         

        

 

Fjernvarmen blev tilsluttet og idriftsat i perioden 11.-13.04.23.