Boligerne

Bebyggelsen består af 3 rækkehuse med 4 boliger i hver, og de  er placeret i en vifte mod syd og sydøst fra Abildvej. Fra boligerne er der smuk udsigt mod øst over Binderup ådal og Bjert Kirke mod sydvest.

Luftfoto af boligerne 2017.

Kilde: www.skraafoto.kortforsyningen.dk

Alle boliger (undtager de 3 største på 120 og 130 m2, som er i 2 etager) er indrettet med henblik på, at de er egnet for seniorer. Badet og soveværelset er således indrettet efter Boligministeriets anvisning, således at den nødvendige plads er til stede i tilfælde af, at beboeren har behov for hjælpere eller hjælpemidler som f.eks. kørestol. I entre er der taget højde for den nødvendige plads til en kørestol. Overalt i boligerne er dørene udført uden bundstykke. Terrasserne er udført i niveau med indvendige gulve således, at kørestolbrugere har uhindret adgang.

Der er

3 boliger på 85 m2,

3 boliger på 95 m2,

1 bolig på 107 m2,

2 boliger på 110 m2,

2 boliger på 120 m2 og

1 bolig på 130 m2.

Boligerne på 120 og 130 m2 er i 2 etager. De øvrige er i et plan.

Tegningerne af boligerne kan ses på dette link: Tegninger af boligerne (klik på den røde tekst)

Til hver bolig hører carport og et depotrum på ca. 9 m2.

Priserne på boligerne fremgår af årsrapporterne, som er placeret i menupunktet ”Økonomi”. Udover prisen er der et beløb for tilkøb, som er forskellig for de enkelte boliger.

Den månedlige husleje fremgår ligeledes af den seneste årsrapport.