Husdyr

I foreningens vedtægter er der i §12 nævnt følgende om husdyr:

§ 12

Husorden                        

(12.1)  Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v.

 (12.2)  Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

—————————

På den ordinære generalforsamling den 11.09.03 er der bestemt følgende:

      “Der var enighed om, at andelshaverne må holde hund, kat, kaniner og lignende.”